Category: Travel News

  • จุดชมวิวกะตะกะรน

    จุดชมวิวบนเกาะภูเก็ตนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการมอบความทรงจำแห่งทัศนียภาพ และหนึ่งในนั้นคือจุดชมวิว กะตะกะรน หรือ “จุดชมวิวสามอ่าว” แห่งนี้ เมื่อขึ้นไปชมวิวจากศาลาหกเหลี่ยมบนนั้น คุณจะมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามลงตัวด้วยท้องทะเลและชายหาดโค้งเว้าแบบพระจันทร์เสี้ยวเรียงต่อ ๆ กันราวกับธรรมชาติบรรจงวาดขึ้นมา

  • วัดบูรพาภิราม

    วัดบูรพาภิรามตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เลขที่ 559 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มี เนื้อที่ทั้งหมด 29 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา วัดบูรพาภิรามเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2456 เดิมชื่อ วัดหัวรอ เนื่องจากในสมัยนั้นที่วัดแห่งนี้